Certifiering

För att bli officiell partner med Biometria behöver du certifiera dig. Certifieringen innebär att du lär dig mer om Biometria och våra tjänster samt vår roll i skogsnäringen. Det innebär också att du är beredd att dela med dig av din kunskap om den marknad och det sammanhang som är vår gemensamma arena.

Så här går certifieringen till:
Som representant för blivande partnerföretag deltar 1-2 personer på en heldagsutbildning i Biometrias regi.
Du får en kontaktperson på Biometria som du träffar enskilt under utbildningsdagen.
Dagen avslutas med att vi tillsammans gör en planering för vårt partnerskap.

Intresserad av certifiering?
Anmäl ditt intresse här: info@biometria.se

Var och hur?
Certifieringen sker på Biometrias kontor i Sundsvall.
Eventuella resor och logi bekostas av respektive företag.