Integrationer

Följdrutinutgång

Via en följdrutinutgång kan kunden hämta uppgifter från alla mätningar som passerar VIOL till sitt eget system. Detta gäller även tilläggsuppgifter som tex prisräkning och lägesuppgifter.

Virkesorderingång

Genom en virkesorderingång registrerar kunden alla uppgifter rörande en virkesorder i sitt eget system. Sedan skickas den in till SDC via speciella register.

Virkesorderutgång

Via en virkesorderutgång kan kunden per automatik ta emot register på uppdaterade virkesordrar in till sitt eget system.

Virkesorderutgång XML

Via en virkesorderutgång i XML-format kan kunden som ej har SDCs mätplatssystem ta emot register på uppdaterade virkesordrar in till sitt eget system.

papiNet

Via papiNet underlättas kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom skoglig råvaruförsörjning, pappers- och skogsindustrin. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Avståndstjänst

Via avståndstjänsten kan kunden göra avståndsberäkningar i sitt egna verksamhetssystem via ett webservicegränssnitt.

Extern insändning

Via Extern insändning kan kunden leverera färdiga mätningar från eget IT-stöd till SDCs Råvaruredovisning i ett standardiserat gränssnitt med möjlighet till virkesorderstöd.