Avståndstjänst

Via avståndstjänsten kan du göra avståndsberäkningar i ditt egna verksamhetssystem via ett webservicegränssnitt.

  •  Ett beräknat avstånd från avlägg till mottagningsplats kan användas för transportersättning i transportredovisning.
  •  Ett beräknat avstånd från avlägg till närmsta industri kan användas för transportavdrag i råvaruprisräkning.

Allmänt – Avståndstjänst

Kundens system skickar en fråga via ett webservicegränssnitt till avståndstjänsten innehållande koordinater för startpunkt och slutpunkt alternativt koordinater för startpunkt och ett mottagningsplatsnummer.

Avståndstjänsten gör sedan en avståndsberäkning från startpunkt till slutpunkt/mottagningsplats. Beräknat avstånd skickas tillbaka till det egna verksamhetssystemet. Det är även möjligt att lägga till viapunkter om kunden vill styra vägvalet över en eller flera punkter. Om kunden skulle vilja visa rutten i ett eget GIS-system går det också att få ut geometrin.   Skickar kunden in en mottagningsplats som slutpunkt kommer koordinaterna för den att hämtas ur mätplatsregistret. Skulle det inte vara några koordinater inlagda på den mottagningsplatsen erhålls ett felmeddelande. För att undvika detta går det också att hämta hem information om mottagningsplatser till eget system.

WSDL för avståndstjänsten