Extern insändning

Via Extern insändning kan kunden Leverera färdiga mätningar från eget IT-stöd till Biometrias Råvaruredovisning i ett standardiserat gränssnitt med möjlighet till virkesorderstöd.

Meddelandestruktur och fältbeskrivningar