papiNet

papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom skoglig råvaruförsörjning, pappers- och skogsindustrin. Den underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Biometria tar fram riktlinjer för hur svensk skogsnäring ska använda standarden på ett enhetligt sätt. Det gör vi genom att definiera exempel på användningsfall (SDC Use Case) som beskrivs i verksamhetsorienterade dokument och med detaljerade tekniska specifikationer inklusive exempelfiler i XML-format. Dokumentationen är på engelska och publiceras allt eftersom nya användningsfall fastställs.

För närvarande stöds INTE papiNet-dokument vid integration med Biometria. Systemutveckling pågår för att kunna kommunicera med papiNet-dokument i enlighet med dessa publicerade specifikationer.

Användningsfall

Under länken nedan finns användningsfall, med beskrivningar och specifikationer gällande Leveransavisering och E-fakturering.

[button url=”http://sdcpartner.se/specifikationer-for-digital-leveransavisering/” color=”color” customcolor=”” iconcolor=”white” icon=”” target=”_top” custom_class=”” ]BESKRIVNINGAR & SPECIFIKATIONER [/button]


Övrigt 

Hur Biometria kan bistå vid implementering av papiNet beskrivs här:
SDCs implementationsstöd för papiNet

Biometria är medlem i organisationen papiNet och nu ordförande i dess branschgrupp Forest Wood Supply & Bioproducts. Läs mer om denna på deras webbplats http://www.papinet.org/user-groups/forest-wood-supply/