Virkesorderutgång

Via en virkesorderutgång kan kunden per automatik ta emot register på uppdaterade virkesordrar in till sitt egna system.

Allmänt-Virkesorderutgång

VIOL lagrar virkesorder och förändringar av virkesorder. Förändringar av virkesorder beror på händelser som inträffat. En händelse/status på en virkesorder kan vara:

  • Upprätta virkesorder
  • Ändra virkesorder
  • Makulera virkesorder

De olika händelserna hanteras av olika systemtjänster i VIOL. Varje gång en systemtjänst används för att lagra en händelse i VIOL skickas en virkesorder till virkesorderutgången. Virkesorder distribueras i virkesorderutgången till kunderna enligt de beställningar som gjorts.

Meddelandestruktur_Virkesorderutgång
Transaktionsmeddelande
Segmentbeskrivningar

Aktiviteter för en Virkesorderutgång

  • Förändringar av virkesorder skrivs som ett VO-meddelande till kundens kö för VO-utgången.
  • Vid MQ-överföring skickas den uppdaterade VO-transaktionen direkt till kunden.
  • Vid FTP-överföring måste en ”Initieringsfil för VO-utgång(IVU)” skapas som gör att VO-meddelandet flyttas från MQ-kö till kundens ftp-katalog, där det kan hämtas med FTP.
  • Biometria kan också skapa ”Initieringsfil för VO-utgång(IVU)” vid överrenskomna tidpunkter för att VO-meddelanden skall flyttas från MQ-kö till kundens katalog för hämtning mha FTP.

Överföring

Överföringen från Biometria till kunden kan ske med MQ-meddelanden eller med filer som överförs med FTP. Om kunden väljer att använda FTP-överföring är det möjligt att välja mellan att själv hämta filerna eller att låta Biometria skicka filerna. Om Biometria skall skicka filer måste det finnas en fast förbindelse mellan Biometria och kunden, det är då också möjligt att ange ett annat namn på filen. Även då MQ används måste det finnas en fast förbindelse.

Behörighet

Beställaren i form av beställande företag kan beställa virkesorder där det egna företaget är Ansvarig, Part (Köpare/Säljare), Transportföretag, Befraktare eller Virkesmätningsorganisation.

Debitering

Biometria debiterar det företag som beställt en virkesorderutgång för varje virkesorder som skickas till virkesorderutgången. Företag som får virkesorder i xml-formaterad utgång debiteras för varje aktiv virkesorderrad.

Namnsättning

Kunden väljer ett namn på virkesorderutgången. Namnet godkänns av Biometria om det inte redan är upptaget. Namnet består av fyra tecken.

Användarnamnet består av:

  • Två tecken som anger vilken funktion som användaren skall använda
  • Fyra tecken som anger det namn på utgången som användaren har valt
  • Exempel på namnsättning virkesorderutgång, där ”kund” är det namn du som kund har valt:
Förkortning Funktion Exempel
Vu virkesorderutgång vukund


Transaktionsfil
En transaktionsfil är en fil med transaktioner. En transaktion är information om en händelse, t ex skapande av en virkesorder. En transaktionsfil består av en filheader för filen, en meddelandeheder för varje transaktion, transaktioner enligt gränssnittsbeskrivning och en avslutande trailer för att indikera att filen är komplett.

Virkesorderutgång XML

Via en virkesorderutgång i XML-format kan kunden som ej har Biometrias mätplatssystem ta emot register på uppdaterade virkesordrar in till ditt eget system.

Meddelandestruktur_Virkesorderutgång XML

XML_schema_Virkesorderutgång