Samverkan för större branschnytta

Ökad samverkan är strategiskt viktigt för Biometria. Utifrån ägarföretagens behov vill Biometrias styrelse och ledning skapa bra förutsättningar för IT-utveckling. Syftet med partnerprogrammet är att åstadkomma bästa möjliga lösningar för våra gemensamma kunder i skogsnäringen. Det handlar om att arbeta fram tydliga tekniska och affärsmässiga gränssnitt och givna spelregler för roller, åtaganden och kontaktvägar.

De företag som vi söker samarbete med i vårt partnerprogram är:

IT-produktleverantörer och konsulter
Företag som säljer konsulttjänster vad gäller t ex utveckling, förvaltning och drift av IT-system och företag som levererar IT-lösningar till Biometrias kunder och som har gränssnitt till Biometrias lösningar.

Utrustningsleverantörer mätplats och vågar
Företag som levererar utrustning som är ansluten till Biometria lösningar,
t ex fordonsvågar och mätramar.

Utrusningsleverantörer skoglig produktion
Företag som levererar utrustning som är ansluten till Biometria lösningar som t ex styrsystem i skördare och skotare.

Så här går det till:
För att bli partner behöver du certifiera dig. Här kan du läsa mer om certifieringstillfällena samt hur det går till.