Biometrias tjänstekatalog IT-tjänster

Biometrias IT-tjänster är grupperade i fyra olika tjänstekataloger:

Produktion

Tjänster för produktionsrapportering, styrning och uppföljning.
Läs mer om Produktion

Transport

Tjänster för transportinformation och transportredovisning.
Läs mer om Transport

Mätning

Tjänster för mätning.
Läs mer om Mätning

Redovisning

Tjänster för virkes- och energiredovisning.
Läs mer om Redovisning