Mätning

Tjänster för mätning

DORIS

Tjänsten DORIS består av hård- och mjukvara, som tillsammans skapar ett effektivt verktyg för registrering av mätdata vid industrier och terminaler.
Varje registrerad leverans tilldelas ett redovisningsnummer som fungerar som leveransens identitet och följer med mätningstransaktionen genom Viol och efterföljande system. Detta ger en spårbarhet genom hela Biometrias redovisning och till integrerade företagslösningar.

Läs mer om DORIS

Mätningsrapportering (RTV-Online)

I RTV-online kan man på ett enkelt och smidigt sätt registrera mätningar till VIOL. RTV-online står i kontakt med Viol för att kunna hämta information från virkesorder. För att undvika avvisade mätningar kan en mätning inte genomföras utan en komplett virkesorder. För att kunna rätta felaktiga mätningar har RTV-användare även tillgång till rätta/korrigera i VIOL. RTV-online kan hantera alla mätmetoder utom stockmätning.

Läs mer om Mätningsrapportering

Mätningsuppföljning till mätande företag

Biometria tillhandahåller tjänster som gör att datafiler som krävs för mätningsuppföljning kan distribueras till olika mottagare.
VMF-statistik är en tjänst som tar fram rapporter som VMF använder som underlag för deras interna revision och måluppföljning.