Produktion

Biometrias tjänster för produktion omfattar olika metoder att produktionsrapportera från skogsmaskiner, informationssystem för att analysera produktions och kvalitetssäkringsdata samt ett stöd för att jämföra och analysera pågående timmeraptering mot ett sågverks behov.

Produktionsrapportering

Rapportering från skördare och skotare är grunden för all styrning av råvaruproduktion. Information från drivningen kan användas i hela flödet mellan skog och industri. Detta gör det möjligt att planera och styra volymer och kvaliteter i flera sammanhang. Information från drivningen som t.ex. produktions-, kontroll- och kalibreringsfiler sänds från skördare och skotare. Uppföljning kan ske via uppdragsgivarens maskinnummer eller för kontrollfilerna även via den maskinunika identitet som Biometria tillhandahåller. Detta gör det möjligt att följa en maskins produktion trots byte av uppdragsgivare. Insändning av produktionsrapportering sker via insändningsprogramet Sender eller via RAPP – en app för produktionsrapportering anpassad för smartphones och läsplattor.

Läs mer om Produktionsrapportering
– SENDER XC
– RAPP

Produktionsuppföljning

Tjänsten Kvalitetssäkring skördare säkerställer att skördarens mätresultat är korrekta avseende längd och diameter, vilket är en förutsättning för optimal aptering av stammen. Tjänsten ger möjlighet till jämförelse mellan olika maskiner i avvikelserapporter, larmlistor, rankinglista och basrapporter.

I tjänsten PRINS kan avverkningsföretag och drivningsledare följa upp skördarens och skotarens produktion genom tillgång till skördade, skotade och industrimätta volymer, stockinformation och övermålsredovisning. Via ett flertal rapporter ges underlag för avstämning, utvärdering och uppföljning av t ex statusläge i produktionen, rapporteringsfrekvens, rapporterade avvikelser, övermålsredovisning och kvalitetsuppföljning mm.

Läs mer om produktionsuppföljning
Kvalitetssäkring skördare
PRINS