SDC-regler vid tolkning av skördarens hpr-filer

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hpr-fil som rapporteras till SDC.

SDC-regler vid tolkning av skördarens hqc-fil

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hqc-fil som rapporteras till SDC.

SDC-regler vid tolkning av skotarens fpr-fil

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av fpr-fil som rapporteras till SDC.

Beskrivning för insändning av instruktionsfiler

Läs mer om beskrivningar för insändning av instruktionsfiler.

Specifikation av krav vid filinsändning till SDC

Läs mer om specifikation av krav vid filinsändning till SDC.